Preus

 

PAGAMENTS QUOTES DE MENJADOR:

El preu del menú és 6,20€ per dia (inclou menú, equip de monitoratge i cuina).Es consideren alumnes fixes aquells que utilitzin el servei 3, 4 o 5 dies a la setmana durant tot l’any. Per tenir dret a la Quota  com a Fixe de menjador s’ha de ser soci/a de l’AMPA

ESPORÀDICS

El preu del menú esporàdic té un cost de 6.80 euros/ dia

 Es podrà fer ús esporàdic del menjador mitjançant els tiquets que es poden comprar a l’oficina del BBVA (C/Doctor Robert 19, de Palau, davant de l'envelat) o al despatx de l'AMPA, amb l’import exacte (dimarts de 9:00h a 9:30h). Cal que poseu el nom del nen/a i el curs que fa, i la data del dia que es queda a dinar. El tiquet ha d'arribar a la classe mitjançant l'agenda o la llibreta viatgera. El tutor/a el farà arribar a la Coordinadora de menjador. Recordeu que, per a l'ús esporàdic, també es necessari dur la bossa amb estovalles individuals i tovalló, a més de la bata de menjador si s'escau.

En el cas que algun alumne esporàdic, vulgui pícnic a les excursions haurà d’entregar el tiquet 4 dies abans de la sortida.

 

ALTA DE MENJADOR:

Perquè una Alta de Menjador sigui efectiva caldrà:

1.Complimentar i signar el Full d'Alta al menjador, que implica l’aceptació  de la normativa.

2.Haver pagat la Quota anual de Compromís

3.Estar al dia dels pagaments.

4.Haver pagat la Quota única de soci de l’AMPA

Cada cop que es tramiti una Alta del menjador, s'haurà de pagar de nou la Quota anual de compromís. Si algú es dóna de baixa perd aquesta Quota i l’haurà de tornar a pagar.

La Quota de compromís aprovada pel Consell Escolar: Per al curs 2016/2017 és de 35€. Es cobrarà en el moment de fer el Full d’Alta al Menjador i tindrà validesa per a tot el curs sempre que no es donin de baixa.

 

DESCOMPTES als usuaris fixes de menjador:

  • Baixa per malaltia: descomptes de 3.75€ /dia a partir del primer. La resta del càrrec es pagarà per raó de manteniment del monitoratge. Sempre que s'hagi comunicat a l'AMPA, si no es cobrarà tot l'import 6,20 €.

  • Beques Municipals o del Consell Comarcal; Les famílies que estan becades el 100%, podran fer ús del menjador cada dia del calendari escolar, famílies amb beca compactada, 50%, hauran de reomplir un calendari amb els dies que fan ús del servei, aquest calendari el facilitarà l'AMPA .Si un alumne no es queda a dinar (perquè està malalt o qualsevol altre motiu): es podra recoperar el dia sempre i quant  s’hagi comunicat a l'AMPA.

  • via de comunicar a l'AMPA:

    -      Mail (ampamatagalls@gmail.com).

    -      Telèfon: 691 436 020 (de 9:00h a 9:30h).

    -      Presencialment (al despatx de l’AMPA de 9:00h a 9:30h).

  • Descompte de l’AMPA: Amb tres germans o més 50% de descompte en el tercer nen i següents. Aquest descompte no és acumulable a les beques de menjador de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, etc.

Els rebuts es cobraran mitjançant domiciliació bancària, de l'1 al 5 de cada mes, per mes passat.

Baixes al Menjador: Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà d'omplimentar el Full de baixa. Aquest Full s’haurà d’entregar al despatx de l’AMPA. Sense aquest full  la baixa no es considerarà efectiva. No es retornarà en cap cas el cost de la Quota de Compromís del servei de menjador.

Devolució de rebuts:Per poder fer ús del servei de menjador s’ha d’estar al corrent dels pagaments.Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i, si al cap de 15 dies no ha pagat, l'alumne serà donat de baixa del servei de menjador.

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DE MENJADOR

Per a qualsevol informació relacionada amb el menjador cal que us adreceu directament a la Sílvia, Coordinadora del menjador.

Telèfon  938483226 -691436020 o personalment al despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 9.10h a 9.30h.

Desenvolupat i dissenyat per Camaleon Webs - Web adaptat a dispositius mòbils