Psicomotricitat

 

L'activitat extraescolar de dansa i ritmes la treballem tenint en compte diferents continguts i objectius. Cada un d'aquests es separat per nivells. Quan el grup treballa bé un nivell, s'augmenta la dificultat fins a  assolir el següent nivell.

Sempre comencem la classe amb un joc diferent. Així els nens i nenes  escalfen i es motiven per començar. 

Els continguts que treballen al llarg de la classe es treballen a través del  joc. D'aquesta forma l'alumnat  està  assolint l'objectiu  sense adonar-se'n i d'una forma lúdica i creativa.
Quan iniciem el joc sempre s'explica que treballaran. I quan finalitzem ells i elles mateixes veuen que han millorat.

Els continguts que treballen són: el ritme, la coordinació, l'equilibri, la percepció espai-temps, la velocitat de reacció, la precisió en els llançaments, les recepcions, i els desplaçaments. 

Per acabar les classes fem un exercici de relaxació i parlem tots i totes  de com ha anat l'activitat, per valorar la classe.

Desenvolupat i dissenyat per Camaleon Webs - Web adaptat a dispositius mòbils