Cuida'm

dl., 08/05/2013 - 21:46 -- sifc

 
Aquest projecte neix amb l'objectiu d’anar reduint la quantitat de llibres de text per l'aluman i anar buscant altres maneres de treballar que ens permetin no cenyir-nos només en els llibres de text personalitzats, que un cop fets servir, el mateix alumne/a no l’usarà més.
Hem anat treballant en la via dels quaderns, que alhora que són més econòmics, ens ajuden a sistematitzar els que es va fent a les aules i que una vegada acabats els alumnes s’emporten a casa.
L’altre via en la que treballem és en la de fer comprar a les famílies llibres , principalment de lectura per anar creant un fons de biblioteca.

En què es basa aquest projecte? És un pla per aprofitar els llibres que comprem, fent-los servir durant tres, quatre o més cursos escolars.
Per què? Per ajudar als nostres infants a valorar i respectar el material, també, per estalviar diners a les famílies.
Qui ho farà? Aquests llibres són gestionats i custodiats per l’ AMPA amb l’ajut dels alumnes, mestres i pares. Hi ha una comissió de llibres constituïda per pares i mestres que farà que tot rutlli.
I si es fan malbé? S’hauran de substituir. Al final de cada curs es comprovarà l’estat de tots els llibres i es determinaran les compres necessàries.
Qui el reposa? En cas d’un mal ús, és la família qui l’ha de tornar a comprar, així com, si el llibre no es torna, es perd…
Com hi participo? Al final de cada curs et demanem que cedeixis a l’ AMPA i deixis a l’escola tots els llibres designats com a reutilitzables, assenyalats amb aquest símbol en el llistat de llibres d’inici de curs.
Qui ho pagarà? Ho pagarem entre tots, amb una quota anual uniforme per a tots els cursos des de P3 fins a 6è de primària.
Quant puja? La quota anual pel curs 2010/11 s’ha fixat en 5 € per alumne. Cada final de curs l’anirem revisant.
Quant es pagarà? En el moment de la compra de llibres.
 
Objectius del projecte:

1. Donar un missatge pedagògic, ecològic i solidari al conjunt de l'escola.  Serà una tasca en la que hi estarem implicats tota la comunitat educativa i una feina comú de conservar i fer conservar,amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús comunitari, com ja es fa amb el material escola.
2. Aconseguir un estalvi econòmic per les familíes: l'estalvi serà variable segons els cursos, però globalment es produeix una reducció de costos important.

 

Desenvolupat i dissenyat per Camaleon Webs - Web adaptat a dispositius mòbils